top of page

Team Zzzout

Wat doet het team Zzzout?

Taakopdracht team Zzzout: Het team Zzzout is ingesteld door de kerkenraad en heeft als taak de gemeente te stimuleren om te groeien in het missionair gemeente zijn.

Onderdeel van het meer naar buiten gericht worden is het zoeken van contacten met de mensen om ons heen. In eerste instantie is dat de buurt waar we als kerk geplaatst zijn, maar ook verderop in onze gemeente Ermelo.

We ontwikkelen daarin diverse acties die we zodra dat mogelijk is weer verder laten uitvoeren door verschillende leden van onze gemeente. Daar waar mogelijk maken we gebruik van reeds bestaande samenwerkingsteams, zoals tijd voor elkaar en zoeken we de talenten in onze gemeente op om ons te helpen.

Voorbeelden van acties zijn: 

​ 

- De voedselkast naast de kerk is al enige tijd in gebruik. De gemeenteleden nemen regelmatig lang houdbare producten mee die gedoseerd in de kast worden geplaatst door 2 vaste zusters van de gemeente. De kast voorziet in een behoefte in de wijk/Ermelo;  

- Samen met het groepje “Tijd voor elkaar” is er een koffieochtend georganiseerd tijdens de inzameling van het oud papier bij de kerk. Elke eerste zaterdag van de maand staat dit gepland. Hier wordt uiteraard iets lekkers bij geserveerd, meegenomen of zelf gebakken door gemeenteleden;

- Elke eerste zaterdag van de maand is het naaicafé ook in de kerk aanwezig. Hierin participeren een aantal zusters uit de gemeente en een buurtbewoner en verzorgen zij verstelwerkzaamheden of andere naaiklussen voor de wijk en de gemeente. Door dit te combineren met de koffieochtend en de inzameling van het oud papier is er onderling contact tussen gemeenteleden en wijkbewoners wat van beide kanten gewaardeerd wordt;

- Op de laatste dag van 2022 is er een oliebollenactie gehouden waarbij de buurtbewoners gratis heerlijke oliebollen konden komen eten, met een lekkere beker warme chocolademelk erbij. De oliebollen werden die dag gebakken door de jeugd van onze gemeente en jeugd uit de NGK Rehoboth. Dit was een succes die wat ons betreft herhaalt kan worden;

- Het weekend voorafgaand aan Pasen hebben kinderen, jongeren en volwassen gemeenteleden koekjes gebakken voor buurtbewoners. In pakketjes van een aantal koekjes en een paasgroet zijn deze verdeeld in de wijk. Zowel de gever als de ontvanger genoten hier erg van;  

- In de herfst van 2023 kwamen we als gemeente en buurt bij elkaar voor de Buurtsoep. 10 soorten soep werden er gekookt door gemeenteleden en de wijk reageerde hier enthousiast op. We genoten van de verschillende soep met de daarbij geserveerde broodjes onder het genot van elkaars gezelschap;

- In de week voorafgaand aan de kerstdagen (2023) ontvingen de buurtbewoners een kaars met daarbij een kaartje om samen het kerstfeest te vieren tijdens een kerkdienst;

- Tenslotte hebben we er enkele taken van de werkgroep “Getuigende Gemeente” bij gekregen. Dit betreft voornamelijk de financiële ondersteuning aan de Oase en de ondersteuning (waar nodig) van het team die de Alpha cursus leidt.

  

 

 

 

  

Binnenkort in de buurt… (voorjaar 2024)

​ 

Op zaterdag 23 maart delen we weer koekjes uit in de buurt. Jong en oud kan weer bakken en jong en oud kan dit delen in de wijk. We kijken weer uit naar mooie ontmoetingen!

In mei/juni organiseren we een vossenjacht voor de kinderen in de wijk en de gemeente. Deze vossenjacht zal een thema hebben. Alle vossen hebben iets te maken met Bijbelse verhalen. Ben je benieuwd? Kijk dan in mei wanneer deze gezellige vossenjacht gepland staat. 

 

 

  

Huidige bezetting van het team Zzzout: 

Jan - Willem Klaassen - teamcaptain 

Marianne van Limbeek- notuliste 

Henk de Bruijne 

Kyra Gielen 

Elise Strubbe 

Jenet Brons 

bottom of page