top of page
Ermelo_De_Voorhof_2013_-003.jpg

Wie zijn wij

Wie zijn wij als gemeente

Onze gemeente is onderdeel van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Via voorgaande link kunt u informatie vinden over b.v. organisatie en historie van ons kerkverband. De gemeente in Ermelo heeft ruim 400 leden.

Visie en missie

In het kader van een gemeente opbouw project is de volgende visie vastgesteld:

Als Christelijke Gereformeerde Kerk van Ermelo willen wij een gemeente zijn die gericht is op God, elkaar, medechristenen en mensen die Jezus nog niet hebben leren kennen.

Dit betekent dat wij:

 

1. Geleid door de Bijbel en de Heilige Geest, samen willen doen wat God van ons van vraagt, tot zijn eer en vreugde

 

2. Met elkaar willen leven en meebidden, als gemeente waar de onderlinge liefde merkbaar is en waar ieder zijn gaven en talenten kan en wil inzetten

 

3. Elkaar willen stimuleren in de persoonlijke relatie met God om te groeien in het geloof en de kennis van de Bijbel

 

4. Getuigend, dienstbaar, gastvrij en aanstekelijk willen zijn, waardoor mensen Jezus Christus leren kennen

 

5. Een gemeente zijn waar we samen komen rondom Gods Woord, de Doop bedienen, het Avondmaal vieren en elkaar aanspreken op een christelijke levenswandel

bottom of page