top of page

Veilige kerk

Wij willen als gemeente in de wereld een helder licht zijn, naar Jezus’ belofte. Hier hoort ook bij dat we een veilige gemeenschap voor iedereen zijn. Garanties afgeven kunnen wij niet, maar wij spannen ons in om de veiligheid van iedereen te bevorderen. Dit doen we o.a. door kerkelijke werkers hiervan bewust te maken door hun instemming te vragen met hoe wij met elkaar omgaan in de kerk. Daarnaast hebben wij twee vertrouwenspersonen: Erik Grootendorst en Erica Strubbe.

Ingeval van onveilige, onplezierige situaties en gebeurtenissen zijn zij altijd te bereiken: vertrouwenspersoon@mail.com

De documenten die hier bijgevoegd zijn, zijn in grote lijnen opgesteld en aanbevolen door Kerkpunt. Kerkpunt is het dienstencentrum van de NGK, waarin ook het CGJO (een van de jeugdorganisaties binnen de CGK) een plek heeft gevonden. Het betreft:

Call 

123-456-7890 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page