top of page

Samenkomsten

Informatie over de kerkdiensten

 

Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar in de samenkomsten om te luisteren naar het woord van God, om te bidden en ons geloof in Jezus Christus te belijden. Wij geloven dat Hij de dood heeft overwonnen. Bij Hem is redding te verwachten ongeacht onze persoonlijke situatie.

U en jij zijn daarbij van harte uitgenodigd, ook als u of jij het geloof in Jezus Christus (nog) niet met ons deelt.

Welkomstteam en koffiedrinken

Tijdens elke samenkomst wordt u welkom geheten door een gastheer of gastvrouw. Zij geven uitleg over de gang van zaken tijdens de samenkomst en wijzen u de weg binnen de gemeente.

Na de morgendienst drinken we gezamenlijk koffie. Voor de kinderen is er limonade. Gasten in de samenkomst zijn van harte uitgenodigd om ons en elkaar te ontmoeten bij het koffiedrinken.

Aanvangstijden

De samenkomsten op de zondagen beginnen om 9.30u en om 16.30u. Op Hemelvaartsdag begint de samenkomst om 9.30u en op nieuwjaarsdag begint de samenkomst om 10.00u. Op Goede Vrijdag en oudejaarsavond begint de samenkomst om 19.30u. Op bid- en dankdag is er 's middags om 14.00u een samenkomst speciaal gericht op de kinderen. 's Avonds is er een samenkomst om 19.30u. Onder agenda staat het programma van de huidige maand.

Creche en zondagsschool

Tijdens de samenkomsten is er oppas voor kinderen tot 6 jaar. Tijdens de ochtendsamenkomst is er aparte oppas voor de kinderen tot 2 jaar.

Kinderen van 4 tot 6 jaar kunnen 's ochtends ook naar groep 1 van de zondagsschool. Kinderen van groepen 3 en 4 van de basisschool kunnen 's ochtends naar groep 2 van de zondagsschool. 's Middags is er zondagsschool voor kinderen van groepen 5 tot en met 8 van de basisschool (9 tot 12 jaar) in groepen 3 en 4.

Ringleiding en beamer

Voor doven en slechthorenden is er een ringleiding aanwezig. In de samenkomsten worden de liederen geprojecteerd door middel van een beamer.

Bijbellezing en zingen

We lezen uit het Woord van God afwisselend (naar keuze van de predikant) in de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) of Herziene Staten Vertaling (HSV).

Zingen doen we uit zowel de oude als de nieuwe berijming van de psalmen, uit het liedboek voor de kerken en uit de schriftberijmingen die in de Christelijke Gereformeerde Kerken worden gebruikt.

Collecten

In elke samenkomst, met uitzondering van de diensten op de bid- en dankdagen, worden twee collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte is afwisselend bestemd voor de diaconie, voor de kerkelijke kassen, voor rente en aflossing of voor een bijzonder doel. Bij de uitgangen hangen collectebusjes voor een diaconaal project of een zending project.

Opnamen

Tijdens de samenkomsten worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt die via deze website kunnen worden bekeken en beluisterd, zie menu Kerkdiensten. Bij de ingangen van de kerkzaal is het bereik van de camera's aangegeven.

Adres

Ons kerkgebouw is te vinden aan de Frederik Hendriklaan 11 te Ermelo.

bottom of page