top of page

Privacy statement CGK Ermelo

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Ermelo verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

-de door leden verstrekte persoonlijke informatie.

-data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van de website (www.cgk-ermelo.nl).

 

Verwerking van uw gegevens

 

Van een kerklid worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

-Voorletter(s), Voornaam(en), Achternaam, Geboortedatum, Geslacht, Adres, Telefoonnummer, Emailadres, Type lidmaatschap: (belijdend lid, dooplid of gastlid)

-kerknummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens;

 

Uitwisseling van gegevens

 

De uitvoering van haar taak kan met zich meebrengen dat de Christelijke Gereformeerde Kerk te Ermelo gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere onderdelen van het kerkverband. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst.

 

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Ermelo zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Ermelo zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Ermelo bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

 

Uw privacyrechten

 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de Christelijke Gereformeerde Kerk te Ermelo van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

 

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

CGK Ermelo

Inzageverzoek AVG

Frederik Hendriklaan 11,

3851 XA Ermelo.

 

Clickgedrag en cookies

 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s.

 

De website gebruikt soms cookies om u te helpen uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer af te leveren. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

 

Een van de belangrijkste doelen van cookies is het bieden van een handige functie waarmee u tijd kunt besparen. Een cookie helpt om specifieke informatie van eerdere bezoeken te herinneren, zoals factuuradressen, verzendadressen, enzovoort. Als u in een formulier op www.cgk-ermelo.nl informatie hebt verstrekt, verschijnen deze gegevens automatisch bij het invullen van een volgend formulier.

 

Wijzigingen in dit privacy statement

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Ermelo, 7 februari 2024

bottom of page