top of page

Groene kerk

Wie zijn wij:

Als denktank/werkgroep Groene Kerk zijn we in 2019 van start gegaan. Diverse gemeenteleden die persoonlijk al bezig waren met duurzaamheid en sociale gerechtigheid werden bij elkaar gebracht en zo is het begonnen. Onze eerste actie was inspiratie opdoen bij andere christenen, we zijn in november 2019 bij 'Groen Geloven' geweest, een evenement dat opgezet was door het platform Groene Kerken met verschillende sprekers en workshops.

 

Kleine stapjes:

Toen is ook de wens ontstaan om meer handen en voeten te geven aan ons geloof op dit vlak, en daar onze gemeente bij te betrekken. Het al eerder genoemde platform Groene Kerken biedt mooi materiaal aan om laagdrempelig mee aan de slag te gaan. Kleine stapjes zetten op de weg van duurzaamheid en gerechtigheid (steeds in verbondenheid met ons geloof) zijn net zo belangrijk als grootse projecten, zo niet belangrijker.

We geloven erin dat we alleen samen met elkaar stappen kunnen zetten en op die manier hopen we een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.

 

Activiteiten:

Concreet betekent dit dat we zoeken naar manieren om bewustwording en verandering voor elkaar te krijgen: we hebben nestkastjes gebouwd, ruilbeurzen georganiseerd, het kerkplein zonder gif van onkruid ontdaan, inspiratieavonden georganiseerd. Zomaar een greep.

Het leuke is dat diverse gemeenteleden met ons mee zoeken naar manieren om het anders te doen.

 

U en jij bent van harte uitgenodigd om met ons mee te denken! We staan open voor ideeën en tips.

bottom of page