top of page

CGK en corona

In verband met het Corona-virus worden vanaf 1 juli 2020 de erediensten gehouden met het door de overheid aangegeven maximale aantal aanwezigen. Gemeenteleden worden uitgenodigd voor de erediensten volgens een rooster. Er zijn ook plaatsen gereserveerd voor gasten. Overige gemeenteleden en belangstellenden kunnen de erediensten in beeld en geluid volgen via internet. Zie verder het gebruiksplan.

bottom of page