top of page

ANBI

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK) zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangen-de instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De CGK heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

Elk kerkelijk onderdeel dat gebruik wil maken van de ANBI status wordt verplicht om op digitale wijze transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

De CGK Ermelo is een bedoeld kerkelijk onderdeel van de CGK en publiceert daarom hierbij de betreffende gegevens.

ANBI-gegevens CGK-Ermelo

Kom meer te weten
bottom of page