top of page

ANBI

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK) zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hebben een groepsbeschikking ontvangen. Vanaf 1 januari 2008 komen alle zelfstandige onderdelen, samenwerkingsverbanden en (andere) kerkelijke rechtspersonen van ons kerkverband ‘automatisch’ in aanmerking voor de fiscale faciliteiten van vrijstelling van schenkings- en successierecht, en voor aftrekbaarheid van giften voor de inkomstenbelasting.

Alle plaatselijke kerken en de daaronder samenhangende organisaties als diaconie, zendingscommissie, evangelisatiecommissie, werkgroepen hulpverlening binnen- en buitenland, en de in het Jaarboek vermelde samenwerkingsverbanden die tot ons kerkgenootschap behoren, vallen dus onder de afgegeven groepsbeschikking.

- ANBI-beschikking CGK

bottom of page