top of page

Team Zzzout

Wat doet het team Zzzout?

Taakopdracht team Zzzout: Het team Zzzout is ingesteld door de kerkenraad en heeft als taak de gemeente te stimuleren om te groeien in het missionair gemeente zijn.

Onderdeel van het meer naar buiten gericht worden is het zoeken van contacten met de mensen om ons heen. In eerste instantie is dat de buurt waar we als kerk geplaatst zijn, maar ook verderop in onze gemeente Ermelo.

We ontwikkelen daarin diverse acties die we zodra dat mogelijk is weer verder laten uitvoeren door verschillende leden van onze gemeente. Daar waar mogelijk maken we gebruik van reeds bestaande samenwerkingsteams, zoals tijd voor elkaar en zoeken we de talenten in onze gemeente op om ons te helpen.

Voorbeelden van acties zijn:

-De al enige tijd in gebruik zijnde voedselkast naast de kerk. Hier wordt goed gebruik van gemaakt en de aanvulling gebeurd door het inleveren van producten op zondag door de gemeenteleden. Na ingebruikname hebben twee zusters uit onze gemeente dit onder hun hoede genomen. Een groot deel van onze gemeente levert wekelijks hun bijdrage hieraan.

-Ook hebben we samen met tijd voor elkaar geregeld dat er koffie met iets lekkers is op de dag dat er oud papier actie is.

-Sindsdien hebben we op diezelfde tijd ook een repair naaicafé. Hierin participeren een aantal zusters uit de gemeente om zo ook voor de buurt een stukje ondersteuning te bieden.

-In december hebben we een oliebollenactie gehouden waarbij de buurtbewoners gratis heerlijke oliebollen (gebakken door onze eigen jeugd) konden komen eten, met een lekkere beker warme chocolademelk erbij.

-Tenslotte hebben we er enkele taken van de werkgroep Getuigende Gemeente bij gekregen. Dit betreft voornamelijk de financiële ondersteuning aan de Oase en onze Alpha cursus regelen.

 

 

Binnenkort te verwachten

-We gaan weer een koekjesactie houden waarbij we gemeenteleden vragen koekjes te bakken die we in de week voor Pasen gaan uitdelen in de wijk samen met gemeenteleden

-We zijn, samen met de werkgroep “Tijd voor elkaar”, bezig met het opzetten van een high tea voor de bewoners van de Croonenburg. Ook hiervoor gaan we gemeenteleden inschakelen.

Huidige bezetting van het team Zzzout

Bert van Engelenhoven- teamcaptain

Marianne van Limbeek- notuliste

Henk de Bruijne

Alize Huurnink

Jenet Brons

Roald Louw

Oproep aan een ieder die dit leest: Wij zijn steeds op zoek naar goede ideeën om ons werk uit te breiden. Denkt u met ons mee? U kunt uw suggesties kwijt bij elk van de bovengenoemde teamleden. Alvast bedankt!

bottom of page