top of page

Team Zzzout

Wat doet het team Zzzout?

Taakopdracht team Zzzout: Het team Zzzout is ingesteld door de kerkenraad en heeft als taak de gemeente te stimuleren om te groeien in het missionair gemeente zijn.

Onderdeel van het meer naar buiten gericht worden is het zoeken van contacten met de mensen om ons heen. In eerste instantie is dat de buurt waar we als kerk geplaatst zijn, maar ook verderop in onze gemeente Ermelo.

We ontwikkelen daarin diverse acties die we zodra dat mogelijk is weer verder laten uitvoeren door verschillende leden van onze gemeente. Daar waar mogelijk maken we gebruik van reeds bestaande samenwerkingsteams, zoals tijd voor elkaar en zoeken we de talenten in onze gemeente op om ons te helpen.

Voorbeelden van acties zijn: 

​ 

-De voedselkast naast de kerk is al enige tijd in gebruik. De gemeenteleden nemen regelmatig lang houdbare producten mee die gedoseerd in de kast worden geplaatst door 2 vaste zusters van de gemeente. De kast voorziet in een behoefte in de wijk/Ermelo.  

-Ook hebben we samen met het groepje Tijd voor elkaar geregeld dat er koffie geschonken wordt tijdens de inzameling van het oud papier bij de kerk op de eerste zaterdag van de maand. Hier wordt uiteraard iets lekkers bij geserveerd, meegenomen of zelf gebakken door gemeenteleden.  

- Elke eerste zaterdag van de maand is het naaicafé ook in de kerk aanwezig. Hierin participeren een aantal zusters uit de gemeente en een buurtbewoner en verzorgen zij verstelwerkzaamheden of andere naaiklussen voor de wijk en de gemeente. Door dit te combineren met de inzameling van het oud papier is er veel onderling contact tussen gemeenteleden en wijkbewoners.  

-Op oudjaarsdag (2022) hebben we een oliebollenactie gehouden waarbij de buurtbewoners gratis heerlijke oliebollen (gebakken door onze eigen jeugd) konden komen eten, met een lekkere beker warme chocolademelk erbij. Dit was een succes die wat ons betreft jaarlijks herhaalt kan worden.  

Het weekend voorafgaand aan Pasen hebben kinderen, jongeren en volwassen gemeenteleden koekjes gebakken voor buurtbewoners. In pakketjes van 5 koekjes met een paasgroet zijn deze verdeeld in de wijk. Zowel de gever als de ontvanger genoten hier erg van.  

-Tenslotte hebben we er enkele taken van de werkgroep Getuigende Gemeente bij gekregen. Dit betreft voornamelijk de financiële ondersteuning aan de Oase en het team van de Alpha cursus ondersteunen waar nodig. 

  

  

Binnenkort te verwachten 

​ 

Op 16 september ’23 willen wij graag de wijk versieren met stoepkrijt. Wanneer het weer het toelaat (droog) hopen we met de kinderen uit de wijk en de gemeente de straten te versieren met prachtige tekeningen. De uitnodiging wordt via de buurtapp verspreid in de wijk en de kinderen uit de kerk krijgen een flyer mee met de uitnodiging vriendjes en vriendinnentjes mee te nemen.  

Op zaterdag 28 oktober kan er om half 5 soep gegeten worden in/voor de kerk. We vragen gemeenteleden om de soep te koken. Buurtbewoners en gemeenteleden kunnen kiezen zolang de voorraad strekt. Het is goed te weten dat iedereen zelf een soepkom en een lepel meeneemt. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten en verder kennis te maken onder het genot van een warm soepje. 

De uitdeelactie van de oliebollen op oudjaarsdag hopen we ook in 2023 weer te herhalen. Meer informatie volgt t.z.t. op deze pagina.  

 

  

Huidige bezetting van het team Zzzout 

​ 

Bert van Engelenhoven- teamcaptain 

Marianne van Limbeek- notuliste 

Henk de Bruijne 

Kyra Gielen 

Elise Strubbe 

Jenet Brons 

Roald Louw 

bottom of page