Refo500

Kerken Ermelo gedenken gezamenlijk de reformatie

Oktober 2017 is de maand waarin mensen in heel Nederland 500 jaar Reformatie herdenken. De kerkhervorming begon 31 oktober 1517 met Maarten Luther in Wittenberg. De hele maand oktober staat ook in Ermelo in het teken van deze herdenking. Op verschillende locaties vinden diverse activiteiten plaats voor jong en oud. Dit is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen de kerken die deelnemen in het Overleg Kerken Ermelo (OKE) en de ouderenbond KBO-PCOB, de Oudheidkundige Vereniging ‘Ermeloo’ en Christelijk College Groevenbeek.

Programma

Bij al deze activiteiten is iedereen hartelijk welkom. Meer informatie over de achtergronden en het programma is te vinden op de website www.refo500ermelo.nl.

Overleg Kerken Ermelo

In het Overleg Kerken Ermelo werken samen de Hervormde Gemeente (PKN), Gereformeerde Kerk (PKN), Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), Nederlands Gereformeerde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerk en Rooms-Katholieke Kerk. De Reformatie heeft veel scheidingen en verscheidenheid tot gevolg gehad. De initiatiefnemers van het OKE hopen met deze gezamenlijke herdenking te benadrukken dat er meer is dat hen bindt dan (onder)scheidt. Wellicht werpen de kwesties die aanleiding gaven tot de Reformatie en Contrareformatie en het nieuwe elan dat daar toen uit voortkwam, licht op de uitdagingen van het evangelie in de wereld van vandaag.