Bloemstukken

Teksten bij de liturgische bloemstukken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schikking dit jaar is de Jakobsladder

De 10 witte rozen staan voor onze overledenen
De 11e roos is voor hen die hier vandaag niet met name worden genoemd
Zij gaan omhoog op de Jacobsladder
Waar bovenaan de lelies als trompetten wachten
De klimop verwoordt de trouw van en de verbintenis met God,
De buxus voor het afgesloten leven hier op aarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom uit de vijgenboom
Laten we van start gaan
De kleinen en de groten
In verbondenheid
Met elkaar
Woord en Daad
Stralend in het Licht!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rood is de kleur van Pinksteren,
vandaar een rood kleed.
In het bloemstuk zijn verschillende
soorten en kleuren bloemen gebruikt.
Deze staan symbool voor
de verschillende volken
waar ook ter wereld en
natuurlijk ook voor onze eigen gemeente.
De bloemtakken die daar boven uit steken
staan symbool voor de tongen van vuur.
Daarboven staan drie rode rozen
die staan voor Vader, Zoon en Heilige Geest.
Aan vier kanten steekt klimop uit.
Klimop staat voor Gods trouw.
De vier kanten staan voor alle windstreken,
dus voor heel de aarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruis met witte bloemen.
'Jezus, licht van de wereld'
De witte rozen - symbool van
eenvoud en waardigheid.
Lelies - symbool van geestelijke
reinheid,
reinheid van lichaam en geest,
onschuld.
Kruis - symbool van onze redder
en bemiddelaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het brood is het teken van
Zijn gebroken lichaam.
De rode rozen staan symbool
voor liefde en lijden.
De hedera - klimop -
getuigt van trouw.
Uit liefde voor ons
is Jezus trouw tot in de dood.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de Heer zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van krachtig en verstandig beleid,
een geest van kennis en eerbied voor de Heer.

Jesaja 11: 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De liefde is onze leidraad voor het nieuwe seizoen

De liefde is uitgebeeld door de ronde vorm
die symboliseert de liefde die:
alles omvattend is en waar geen einde aan komt.
In de ronde vorm verschillende rode bloemen.
Rood is de kleur van de liefde.
Verschillende bloemen
omdat er diverse uitdrukkingen voor liefde zijn.
De gedeeltelijk afgeschermde spiegel staat voor
het tekort schieten en onze beperkingen.
De spiegel wordt uiteindelijk helder.
Ons resten geloof, hoop en liefde,
maar de grootste is de liefde,
die zal nooit vergaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de schikking worden allerlei
kanten van het pinksterfeest belicht:

Het blad dat de schikking draagt,
symboliseert hoe God ons leven draagt.
Hoe Zijn hand vaak op een verborgen manier
in ons leven aanwezig is,
om ons te laten weten dat wij
veilig zijn en verder kunnen.

Wij zien in de witte bollen
hoe de Heilige Geest verbeeld is
die rond wil gaan in ons leven.
Klimop staat voor Gods trouw
die er juist op onverwachte momenten is.
De rode bloemen vertellen
van de kleur van Pinksteren
en zijn een verwijzing naar
de vlammende tongen van vuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het kruis hangen
de windselen die zijn achtergebleven.
De stenen staan symbool voor
het open graf: "Een nieuw begin."
Het bloemstuk in mooie witte bloemen
als symbool van de paastuin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Halleluja! Halleluja!
Wij prijzen de Koning en geven Hem glorie en eer
Halleluja! Halleluja!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startzondag 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuur uit de hemel
licht op aarde
goede geest
als een lopend vuurtje.
Elkaar inspireren.
In beweging komen:
vruchten alom
in samengaan en
samenzijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bloemen zijn geschikt in een ronde krans
dicht tegen elkaar aan:
verbinden en vasthouden, maar ook stevigheid

De zonnebloemen staan voor geloof:
de bloem richt zich naar de zon.

De kleur geel staat voor licht,
luister en glorie: de kleur van de zon.

De zon is een beeld van
de Vader in de hemel,
die als de zon van gerechtigheid Zijn licht
over de mensen laat schijnen.
God verbindt ons met elkaar.

De hop tenslotte staat voor
een duurzame relatie met de Vader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinksteren 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo wordt donker licht
dood wordt leven
aards wordt hemels
want, onze Koning Jezus leeft!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrede ds. H. de Bruijne 2014