Bloemstukken

Teksten bij de liturgische bloemstukken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grafheuvel te midden van witte bloemen. Wit,
kleur van zuiverheid en licht, dat verwijst
naar vernieuwing en bevrijding.

De Heer is waarlijk opgestaan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Goede Vrijdag staan we stil
bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Het prikkeldraad verwijst
naar Zijn lijden,
de bessen naar Zijn bloeddruppels en de rode roos
naar Zijn liefde voor ons.
De stenen symboliseren alles wat wij mensen als
stenen in ons leven meedragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo werd Mefiboset aan het hof opgenomen en behandeld
als een van de koningszonen.
2 Sam. 9: 11b.

Het bloemstuk wil uitbeelden, dat wij als individuele mensen
door ganade samen één gemeente mogen vormen,
aan elkaar verbonden door God. Dit wordt gesymboliseerd door de
verschillende bloemen en het touw.
Het fruit en de groenten op de schaal verwijzen
naar de tafel van koning David, waaraan Mefiboset welkom was.
Zo zijn wij welkom bij de Here God als zijn koningskinderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bundels rabarber zijn als vuur.
Het vuur van de Heilige Geest
dat mensen krijgen op het Pinksterfeest.
De Gloriosa bloemen zijn net tongen van vuur
vlammetjes die zich verspreiden.
De kleuren symboliseren de gaven van de Geest.
De vurige vlammen van rabarberstelen en
Gloriosa bloemen laten duidelijk zien
hoe de discipelen met Pinksteren
in vuur en vlam geraken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de schikking zien we de witte roos
als teken van liefde,
gelegen op een groene anthurium.

Dit alles symboliseert de dopeling:
gedragen als een parel in Gods hand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco kiest met heel zijn hart voor God.
In het bloemstuk staat dat hart centraal.
Kies met heel je hart voor God,
want Hij houdt ook van jou.
Volg Hem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartigheid
Bevrijdt uit lijden
Licht breekt het duister
leven bloeit
het kruis wordt levensboom
de aarde kleurt groen.
Armen strekken zich uit
In een lofzang,
En juichen.
Pasen:
Opstaan in het donker
Gericht worden naar het licht,
Leven!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leven gesmoord,
zwart als de dood.
Tranen
uit een gebroken hart
kleuren de aarde rood:
een bloedakker
tussen zilverlingen
Als dauwdroppels
van rozenblad
bloeit liefde op, en heelt.
Rode anemonen
getuigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al weer een kerkelijk jaar voorbij!
In onze gemeente staan we er bij stil:
namen gelezen van hen die er net nog waren
nu in herinnering, soms nog een gezicht daar bij.

Het bloemstuk is rond gebogen,
omringd, als in een open hand geborgen,
daarin zijn verschillende bloemen neergelegd,
allemaal met hun eigen verhaal:

Het olijfblad staat voor nieuw leven
door God aan Noach en de mensheid gegeven
een eeuwigheid van vrede, met zalfolie
voor profeten, priesters en koningen.

Een witte roos, symbool van Gods eeuwig thuis,
het paradijs, reinheid en onschuld,
verbonden met Christus wonden
gekruisigd voor onze zonden.

Hortensia: overvloedige dankbaarheid,
liefde, vrede en harmonie
bloem met gratie en schoonheid.
Om in herinnering bij stil te staan.

De witte lelie verwijzend naar de vrede
en koninklijke zuiverheid.
Ook de bloem van vergankelijkheid,
op graven, symbool van de dood.

Dan opeens: alles voorbij! Geen zon meer of maan,
geen sterren, geen aarde, zelfs geen bloemen.
Elementen vergaan in vlammen, versmolten tot niets.
Voorbij verleden, zelfs geen heden.

Gelovigen, bij dat alles, herinner u Zijn woord,
vaste grond, als alles te gronde gaat:
"Zie, Ik maak alle dingen nieuw".
Tijdloze toekomst in Gods eeuwige geborgenheid!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn hart zal openspringen gelijk ontluikend groen.

Paul Gerhardt (1607-1676)

Licht zal duisternis verdrijven.
Groen komt tot bloei.

De ronde vorm van het stuk verwijst naar de Krans
van de gerechtigheid, die de Heer geeft
aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien
(2 Tim. 4:8).

Groen is de kleur van hoop op nieuw leven.
De schikking gaat van donker aan de rand
naar lichter in het midden. Heel typerend
voor die donkere tijd voordat Jezus geboren is.

De witte bloemen van de kerstroos staan
voor vreugde en feest.

De brandende, witte kaars duidt op Jezus,
Die zei: 'Ik ben het licht voor de wereld.
Wie Mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis,
maar heeft licht dat leven geeft' (Joh. 8:12).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schikking dit jaar is de Jakobsladder

De 10 witte rozen staan voor onze overledenen
De 11e roos is voor hen die hier vandaag niet met name worden genoemd
Zij gaan omhoog op de Jacobsladder
Waar bovenaan de lelies als trompetten wachten
De klimop verwoordt de trouw van en de verbintenis met God,
De buxus voor het afgesloten leven hier op aarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom uit de vijgenboom
Laten we van start gaan
De kleinen en de groten
In verbondenheid
Met elkaar
Woord en Daad
Stralend in het Licht!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rood is de kleur van Pinksteren,
vandaar een rood kleed.
In het bloemstuk zijn verschillende
soorten en kleuren bloemen gebruikt.
Deze staan symbool voor
de verschillende volken
waar ook ter wereld en
natuurlijk ook voor onze eigen gemeente.
De bloemtakken die daar boven uit steken
staan symbool voor de tongen van vuur.
Daarboven staan drie rode rozen
die staan voor Vader, Zoon en Heilige Geest.
Aan vier kanten steekt klimop uit.
Klimop staat voor Gods trouw.
De vier kanten staan voor alle windstreken,
dus voor heel de aarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de Heer zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van krachtig en verstandig beleid,
een geest van kennis en eerbied voor de Heer.

Jesaja 11: 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De liefde is onze leidraad voor het nieuwe seizoen

De liefde is uitgebeeld door de ronde vorm
die symboliseert de liefde die:
alles omvattend is en waar geen einde aan komt.
In de ronde vorm verschillende rode bloemen.
Rood is de kleur van de liefde.
Verschillende bloemen
omdat er diverse uitdrukkingen voor liefde zijn.
De gedeeltelijk afgeschermde spiegel staat voor
het tekort schieten en onze beperkingen.
De spiegel wordt uiteindelijk helder.
Ons resten geloof, hoop en liefde,
maar de grootste is de liefde,
die zal nooit vergaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de schikking worden allerlei
kanten van het pinksterfeest belicht:

Het blad dat de schikking draagt,
symboliseert hoe God ons leven draagt.
Hoe Zijn hand vaak op een verborgen manier
in ons leven aanwezig is,
om ons te laten weten dat wij
veilig zijn en verder kunnen.

Wij zien in de witte bollen
hoe de Heilige Geest verbeeld is
die rond wil gaan in ons leven.
Klimop staat voor Gods trouw
die er juist op onverwachte momenten is.
De rode bloemen vertellen
van de kleur van Pinksteren
en zijn een verwijzing naar
de vlammende tongen van vuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het kruis hangen
de windselen die zijn achtergebleven.
De stenen staan symbool voor
het open graf: "Een nieuw begin."
Het bloemstuk in mooie witte bloemen
als symbool van de paastuin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Halleluja! Halleluja!
Wij prijzen de Koning en geven Hem glorie en eer
Halleluja! Halleluja!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startzondag 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuur uit de hemel
licht op aarde
goede geest
als een lopend vuurtje.
Elkaar inspireren.
In beweging komen:
vruchten alom
in samengaan en
samenzijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bloemen zijn geschikt in een ronde krans
dicht tegen elkaar aan:
verbinden en vasthouden, maar ook stevigheid

De zonnebloemen staan voor geloof:
de bloem richt zich naar de zon.

De kleur geel staat voor licht,
luister en glorie: de kleur van de zon.

De zon is een beeld van
de Vader in de hemel,
die als de zon van gerechtigheid Zijn licht
over de mensen laat schijnen.
God verbindt ons met elkaar.

De hop tenslotte staat voor
een duurzame relatie met de Vader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinksteren 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo wordt donker licht
dood wordt leven
aards wordt hemels
want, onze Koning Jezus leeft!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrede ds. H. de Bruijne 2014